Pupil·latge

Cavalls en semi-llibertat

Què oferim al Centre?

Centre Hípic La Granja ofereix als cavalls una llar on viure amb comoditat, dedicació i ben estar:

· Padocks amb abeuradors
· Quadres i guadarnés individuals
· Espai de dutxes
· Sínia
· Pistes exteriors i coverta
· Servei de ferradors i veterinari

PADDOCKS

Al Centre us oferim uns Paddocks per cavalls en Semi-llibertat

3 ÀPATS AL DIA

Tot el necessari per mentenir el tò i la bona salut

Un lloc ideal on viure

Per gaudir de l’aire pur entre Sabadell i Terrassa

Serveis adicionals

El pupil·latge es pot complementar amb els següents serveis adicionals

· Viruta
· Feng
· Extra de pinso
· Administració de medicació
· Servei de transport
· Servei de esquilar
· Classes
· Treball al cavall
· Servei de ferradors
· Servei de veterinaris, dentista , fisioterapeuta…

X